• Elaborarările recente a reţelelor de nano-microstructurilor din oxizi de metale şi cercetarea caracteristicilor acestora de către o echipă mixtă internaţională de cercetători, inclusiv doctorul habilitat Oleg LUPAN,  profesor universitar interimar al catedrei Microelectronica şi Inginerie Biomedicală  din cadrul Universităţii Tehnice din Moldova, au  fost selectată de către colegiile de redacţie a Revistelor ştiinţifice internaţionale Advanced Materials din Germania (Impact Factor 15.409),  J. Nanoelectron. Optoelectron. din SUA (Impact Factor  0.48) şi KONA Powder and Particle Journal din Japonia (Impact Factor 0.76)  pentru a fi plasate pe copertele revistelor. Felicitrări echipei şi în special colegului nostru prof.univ. interimar Oleg Lupan cu acest succes remarcabil, care constituie şi o promovare de excepţie a imaginii ţării noastre şi Universităţii Tehnice a Moldovei în plan european şi internaţional.

   

   

  GEDAMU, D.; PAULOWICZ, I.; KAPS, S.; LUPAN, O.; WILLE, S.; HAIDARSCHIN, G.; MISHRA Y.K.;  ADELUNG R. Nanonetworks: Rapid Fabrication Technique for Interpenetrated ZnO Nanotetrapod Networks for Fast UV Sensors. In: Advanced Materials. Volume 26, Issue 10, March 12, 2014, Page: 1473. Print ISSN: 0935-9648. Online ISSN: 1521-4095. DOI: 10.1002/adma.201470061. Impact Factor 15.409.

   

   

   

   

   

   

   

  GEDAMU, D.; LUPAN,O.;  MISHRA, Y.K.; ADELUNG R.  Integration of Metal and Metal Oxide Nanowires Directly on Chip by Top-Down Technology and Their Electrical Characteristics. In: J. Nanoelectron. Optoelectron. Volume 9, Number 2, April 2014, pp. 239-246(8). ISSN: 1555-130X (Print): EISSN: 1555-1318 (Online). DOI: 10.1166/jno.2014.1576.  Impact Factor  0.48.

   

   

   

   

   

   

  MISHRA, Y.K.; KAPS, S.; SCHUCHARDT, A.; PAULOWICZ, I.; JIN, X.; GEDAMU, D.; WILLE, S.; LUPAN, O.; ADELUNG, R. Versatile fabrication of complex shaped metal oxide nano-microstructures and their interconnected networks for multifunctional applications. In: KONA Powder and Particle Journal,  No. 31, 2014, p. 92-110. Online edition: ISSN 2187-5537. Print edition: ISSN 0288-4534. DOI: 10.14356/kona.2014015. Impact Factor: 0.76