• Miercuri, 12 februarie 2020, ora 15.00 în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil (stabilit prin hotărârea Consiliului Științific al UTM din 23 septembrie 2019) “Nanotehnologii, Materiale Noi Multifuncționale și Dispozitive Electronice” al Școlii Doctorale ”Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică”, în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: str. Studenților 9/7, blocul nr. 3 de studii, aud. 3-414, biroul 423, va fi examinată teza de doctor în Tehnică a dl POSTICA Vasile cu tema: „ Proprietățile senzoriale ale structurilor hibride în bază de oxizi metalici și a rețelelor lor”, specialitatea 233.01 Nano-microelectronică şi optoelectronică.

  Conducător ştiinţific: LUPAN Oleg, dr. hab. în tehnică, prof. univ., UTM

  Președinte al SȘP – ȘONTEA Victor, dr. în șt. fiz. mat., prof. univ., UTM

  Vice-președinte al SȘP – TRONCIU Vasile, dr. hab. în fizică, prof. univ., UTM

  Secretar științific al SȘP – RAILEAN Serghei, dr. în tehnică, conf. univ., UTM

  Sunt invitaţi toţi membrii Seminarului ȘP şi toți doritorii

  Contacte: telefon Departament MIB, FCIM, UTM +373 22 50 99 14