• În incinta Institutului Muncii din Chișinău şi-a ţinut lucrările ediția a III-a a Conferinței Internaționale „Health Technology Management”, organizată de Catedra microelectronică şi inginerie biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universităţii Tehnice a Moldovei, în parteneriat cu Asociația de Inginerie Biomedicală din Moldova și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”.

   

  În alocuţiunea inaugurală, dr., prof. univ. Victor SONTEA, şef Catedră Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, a subliniat:

  – Scopul principal al conferinţei este de a contribui la consolidarea celor patru piloni, pe care se bazează asistenţă medicală modernă: ameliorarea calităţii serviciilor prestate, îmbunătăţirea siguranţei, creşterea eficienţei costurilor şi asigurarea accesului la îngrijire de calitate. Ajunsă la a III-a ediţie, această platformă ştiinţifico-didactică tinde să devină tradiţie, având un ecou tot mai mare pe arena internaţională. Astfel, dacă în anul 2011, la prima ediţie, am avut 20 de reprezentanţi din 5 ţări, anul acesta sunt prezenţi deja peste 50 de cercetători, profesori universitari, medici, ingineri şi specialişti de alte profiluri, care activează în domeniul ingineriei medicale în Germania, Japonia, România, Grecia, Ucraina, Rusia, Polonia, Belarus, Armenia, Georgia, Croaţia şi R. Moldova. Totodată, beneficiarii direcţi ai „ICHTM-2016” – instituţiile medico-sanitare publice din republică şi-au delegat peste o sută de angajaţi în ingineria biomedicală, sunt şi reprezentanţi ai mediului de afaceri. Prin organizarea acestei conferinţe, ne propunem să contribuim la îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prestate prin promovarea, dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor moderne de diagnostic şi tratament, eficientizarea managementului dispozitivelor medicale şi menţinerea unui nivel sporit al performanţelor şi securităţii acestui echipament.”

  La deschiderea Conferinţei „ICHTM-2016” au rostit mesaje de salut Liliana IAŞAN, viceministru al Sănătăţii, dr. hab., prof. univ. Vasile MARINA, viceministru al Educaţiei, Matthias LICHT-MIRANDA, manager de program în Proiectul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare „SADC”, Akio KANEKO, expert în proiectul IMDM al Agenţiei Japoneze de Cooperare Internaţională „JICA”, Nicolas PALLIKARAKIS, expert OMS, Universitatea din Patras (Grecia), dr. hab., prof. univ. Veaceslav URSACHI, coordonator al Secţiei de ştiinţe inginereşti şi tehnologice a AȘM, dr. hab., prof. univ. Valerian DOROGAN, prorector pentru ştiinţă al UTM.

  Conferinţa a devenit o veritabilă platformă multidisciplinară de schimb de experienţă şi informaţii privind rezultatele științifice şi practicile acumulate în ultimii ani în managementul tehnologiilor medicale, educaţia în inginerie biomedicală; proiectarea, dezvoltarea, modelarea şi aplicarea echipamentului medical; ingineria clinică şi tehnologiile informaţionale; dispozitivele şi tehnologiile medicale de vârf; radiologia şi protecţia radiologică; inovaţiile în ingineria biomedicală; biomateriale şi nanotehnologii în medicină.

  În cadrul celor 2 şedinţe în plen și 7 şedinţe pe secţii, desfășurate pe parcursul a două zile, au fost examinate 7 rapoarte şi 71 de comunicări, iar la expoziţia tradiţională au fost etalate 14 postere ale savanţilor din cadrul unor prestigioase centre universitare din Belarus, Polonia, Rusia, Ucraina, dar și de la UTM, USMF, USM, IFA, IIEN „D. Ghiţu”, Spitalul Clinic Republican din Chişinău.

  La conferinţă, în cadrul a patru şedinţe, s-au întrunit şi membrii consorţiului interuniversitar, care în perioada 2014-2017 implementează proiectul TEMPUS-JPCR nr.543904-TEMPUS-1-2013-1-GR-TEMPUSJPCR „Educaţie în Inginerie Biomedicală”, Iniţiativa TEMPUS-IV pentru ţările Vecinătății de Est (TEMPUS BME-ENA), la care participă UTM (coordonator naţional) alături de 12 universități din 12 state europene. Aici s-au examinat chestiuni ce ţin de realizările obţinute în anul ce s-a scurs privind promovarea și îmbunătățirea învăţământului ingineresc biomedical, în corespundere cu politicile UE în domeniul învățământului superior în Armenia, Georgia, Moldova şi Ucraina.

  Evenimentul a beneficiat de suportul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din RM, Agenției Japoneze de Cooperare Internațională și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare. 

  001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011