• Doi doctoranzi ai DMIB au intrat în lista celor 13 doctoranzi selectați de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, care urmează să primească în 2018 burse din partea Guvernului.

     

          Nicolai ABABII – 233.01 Nanomicroelectronică și optoelectronică, anul II, Școala doctorală Știința calculatoarelor, electronică și comunicații, care s-a învrednicit de Bursei de Excelență a Guvernului RM.

          Vasile POSTICĂ – 233.01 Nanomicroelectronică și optoelectronică, anul II, Școala doctorală Știința calculatoarelor, electronică și comunicații,  care s-a învrednicit de Bursa nominală (pe domenii) „Sergiu Rădăuțanu”.

           Ambii doctoranzi sunt ghidați de Conducătorul științific: prof.univ., dr.hab. Oleg Lupan.

        Bursa de excelență a Guvernului are valoarea de 2500 de lei/lună, iar Bursa nominală (pe domenii) – 2000 de lei/lună, banii fiind alocați de la bugetul de stat.