•       Vineri, 21 februarie la hotelul JAZZ a fost organizată promovarea Ghidului “Privind Controlul Exportului, Reexportului, Importului și Tranzitului de Mărfuri Strategice”. Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană prin intermediului STCU (Ukraina) și implementat de un consorțiu de experți sub auspiciile Centrului Național de Suport al Securității Nucleare al Universității Tehnice a Moldovei. Autori ai Ghidului, publicat în limbile română și engleză, sunt experți ai Centrului Național de Suport al Securității Nucleare UTM, Serviciului Vamal și ONG-uri.

     

          La lansarea Ghidului au participat 40 de invitați de la autorități statale de autorizare, Ministere cu responsabilități în neproliferarea materialelor și tehnologiilor CBRN, Serviciul Vamal, întreprinderi producătoare de mărfuri de dublă destinație din Chișinău, Bălți, experți de la Ambasada SUA la Chișinău, CE, Centrul de Cercetare și Tehnologii din Ukraina (STCU).

          Prezentările efectuate din partea autorilor ghidului (dr.h. Artur Buzdugan și Vitalie Stratan) au reiterat actualitatea și importanța ghidului elaborat și destinat autorităților statale incadrate în autorizarea importului, exportului mărfurilor de dubla destinatie, lucratorilor serviciului vamal incadrati nemijlocit în controlul tranzitarii marfurilor la frontieră, personalului didactic de la Universități și centre de perfectionare departamentale, agenților economici.

          Formatul și conținutul Ghidului au fost înalt apreciate de expertul CE dr. Maria Espona (Argentina), care a exprimat și convingerea continuării proiectelor cu UTM de diseminare și educație a noii generații de ingineri și cercetători în albia neproliferării materialelor și tehnologiilor CBRN, care sunt deseori parte intrinsecă a rezultatelor și tehnologiilor inovatoare din Universitatea Tehnică.

          Dr. Maria Espona a avut discuții cu șefii de Programe ale Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală materializate printr-un draft de proiect de cercetare care va fi înaintat către STCU pentru implementare în anii 2020-2022 cu genericul elaborării curricularei disciplinei de alternativă și cursului “Ingineria și Cultura Neproliferării CBRN” destinate masteranzilor DMIB UTM.