•   Începnd cu luna martie 2013 Universitatea Tehnică a Moldovei a devenit membru al Reţelei Internaţionale pentru Educaţie în Domeniul Securităţii Nucleare (INSEN - International Nuclear Security Education Network).

      Calitatea de mebru al INSEN va permite Universităţii ridicarea nivelului de instruire a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în domeniul securităţii nucleare, actualizarea cursurilor universitare din domeniu, promovarea implementării subiectelor securităţii nucleare la ciclul de studii prin masterat şi doctorat, contribuirea la perfecţionarea resurselor umane angajate în diferite activităţi cu materiale nucleare şi radioactive.

      Responsabil de relaţiile dintre  Universitatea Tehnică din Moldova   şi International Nuclear Security Education Network este dr. Railean Serghei,  conferenţiar universitar ,director executiv al Centrul Naţional de Suport a Securităţii Nucleare fondat în cadrul catedrei Microelectronica şi Inginerie Biomedicală.