• Luni,  30 iunie 2014, ora 15:00, în blocul 3 de studii a Universităţii Tehnice a Moldovei, aula 3-414, în Şedinţa Seminarului Ştiinţific a catedrei Microelectronica şi Inginerie Biomedicală, va fi examinată teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice a Dlui Enachi Mihail, pe tema:

    „ Morfologia şi proprietăţile optice ale nanocompozitelor în baza matricelor semiconductoare şi dielectrice”

    la specialitatea 01.04.10 „Fizica şi Ingineria Semiconductoarelor”

    Conducător ştiinţific: acad. Ion Tighineanu