• Absolventul specialităţii Microelectronica şi Nanotehnologii Postica Vasilii a fost apreciat de Senatul Universităţii Tehnice a Moldovei cu Premiul de gradul I „Cel mai bun proiect de licenţă al anului universitar 2013-2014”.

              Tema tezei de licenţă „Elaborarea şi cercetarea senzorilor de hidrogen pe baza peliculelor nanostructurate de Zn1-xAgxOy depuse chimic” elaborată sub conducerea conf.univ., dr.hab. Lupan Oleg, se referă la studiul proprietăţilor senzoriale ale peliculelor nanostructurate de oxid de zinc dopat cu argint depus printr-o metodă chimică din soluţii cost-eficientă. În teză au fost obţinute rezultate promiţătoare pentru elaborarea senzorilor de hidrogen cu o sensibilitate şi selectivitate înaltă la temperaturi de operare relativ joase. De asemenea a fost elaborat un sistem de depunere atunonomă a peliculelor nanostructurate de oxizi semiconductori prin metode chimice din soluţii, precum SCS şi SILAR, care prezintă un robot de tip articulat cu o interfaţă grafică la calculator şi o comunicare wireless prin intermediul modului bluetooth. Rezultatele obţinute sunt originale, se bazează pe un concept nou, şi fără îndoială pot fi publicate în reviste internaţionale din domeniul nanosenzorilor şi fotodetectoarelor de radiaţie UV. Lucrarea a fost efectuată de sine stătător la un înalt nivel ştiinţific şi bine argumentat, iar rezultatele obţinute pot fi dezvoltate în tezele de masterat şi doctorat.

          Rezultatele au fost expuse la Conferinţa internaţională de nanotehnologii şi inginerie biomedicală (2013), workshop-ul regional cu participare internaţională Health Technology Management, Conferinţa ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor UTM (2012, 2013). Iar robotul elaborat a fost etalat în cadrul Expoziţiei lucrărilor de creaţie a studenţilor UTM Creaţia deschide Universul (2014) şi a obţinut Diploma de merit Tudor Nicu în Concursul studenţesc Ingineria sistemelor microelectronice – Sergiu Rădăuţan (2014).