• Evenimentul va fi moderat de doctorul habilitat, profesorul universitar Viorel BOSTAN, rector al Universităţii Tehnice a Moldovei, iar pe agenda lui figurează următoarele subiecte:

    „Profesorul universitar Teodor ŞIŞIANU este fondator al Catedrei microelectronica şi dispozitive cu semiconductori a Universităţii Tehnice a Moldovei” – profesorul universitar, doctor Victor ŞONTEA; „Doctorul habilitat Teodor ŞIŞIANU a fost un deschizător de drumuri în pregătirea cadrelor ştiinţifice şi inginereşti” – academician Ion BOSTAN; „Membrul corespondent al AŞM Teodor ŞIŞIANU a rămas pentru prosperitate un promotor activ al microelectronicii în Republica Moldova” – academician Ion TIGHINEANU, „Teodor ŞIŞIANU a fost savant notoriu, pedagog iscusit şi personalitate notorie a neamului românesc” – academician Gheorghe GHIDIRIM şi inaugurarea aulei „Teodor ŞIŞIANU – doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent al AŞM”.

    Pentru posteritate desprindem din biografia regretatului pedagog, savant şi patriot Teodor ŞIŞIANU (11.06.1933-02.04.2014) faptul că timp de 24 de ani (l980-2004) s-a aflat la timona Catedrei microelectronica şi dispozitive cu semiconductori a Universităţii Tehnice a Moldovei. De-a lungul carierei didactico-ştiinţifice şi manageriale a contribuit la pregătirea a 1700 de ingineri în microelectronică şi peste 100 de ingineri în electronică medicală, a peste 150 diplome de licenţă, 45 magiştri (masterat european) şi 15 doctori în ştiinţe fizico-matematice; s-a manifestat plenar ca un savant renumit în fizica semiconductorilor, dielectricilor, nanotehnologiilor, senzorilor şi altor dispozitive microelectronice; s-a implicat activ şi a obţinut rezultate formidabile în cadrul direcţiei ştiinţifice de cercetare privind bazele fizice ale tehnologiilor cu difuzie, fiabilităţii şi degradării materialelor şi dispozitivelor semiconductoare (GaAs, InP, InAs, GaP, LED, lasere, senzori, circuite integrate); a deţinut funcţiile de conducător al Laboratorului Ştiinţific al UTM „Fiabilitatea şi procesele de degradare ale dispozitivelor microelectronice”(1980-2004) şi director ştiinţific al Centrului ştiinţific internaţional al UTM „Tehnologii Moderne pentru Studii şi Cercetări” (2004-2014); a publicat peste 280 articole ştiinţifice, 3 monografii, 2 manuale, 9 lucrări didactice; a prezentat peste 120 referate ştiinţifice la conferinţe naţionale, unionale şi internaţionale, inclusiv în Anglia, Italia, Franţa, India, Polonia, Ungaria, Iugoslavia, Rusia, România, Ucraina; a deţinut 12 brevete de invenţie. În cadrul evenimentul va avea loc şi inaugurarea aulei „Teodor ŞIŞIANU – membru corespondent al AŞM, profesor universitar, doctor habilitat”.