• La iniţiativa Catedrei microelectronică şi inginerie biomedicală (CMIB) a Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică a UTM, pe 31 martie 2016, la doi ani de la trecerea în lumea celor drepți a regretatului Teodor ŞIŞIANU, într-o atmosferă de înaltă trăire sufletească, în prezența rudelor, prietenilor și colegilor, a fost inaugurată solemn aula „Academicianul Teodor ŞIŞIANU”.

   

  Solemnitatea a fost urmată de seminarul ştiinţific „In memoriam Teodor ŞIŞIANU – doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei”.

  Moderatorul evenimentului, dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, a ținut să menționeze că această aulă a fost renovată recent, iar la propunerea dr., conf. univ. Ion BALMUȘ, decanul FCIM, și a dr., prof. univ. Victor ȘONTEA, șeful CMIB, poartă numele ilustrului profesor universitar și marelui om de știință T. ȘIȘIANU. „Prin acest gest ne exprimăm recunoștința față de cel care a activat aici toată viața, practic de la fondarea Universității, care era chiar viața lui. Astfel oferim un exemplu bun de urmat și pentru tineretul nostru, care și-a ales ca domeniu de activitate cariera didactică și științifică. Noi vom ține minte tot ce a făcut pe altarul științei regretatul profesor universitar pentru UTM și beneficiul RM.”

  Din raportul „Profesorul universitar Teodor ŞIŞIANU – fondator al Catedrei microelectronică şi dispozitive cu semiconductori a Universităţii Tehnice a Moldovei”, prezentat de șeful CMIB Victor ŞONTEA, reținem: savantul şi patriotul Teodor ŞIŞIANU (11.06.1933-02.04.2014) timp de 24 de ani (l980-2004) s-a aflat la timona Catedrei microelectronică şi dispozitive cu semiconductori a Universităţii Tehnice a Moldovei. De-a lungul carierei didactico-ştiinţifice şi manageriale a contribuit la pregătirea a 1700 de ingineri în microelectronică şi a peste 100 de ingineri în electronică medicală, a condus 150 diplome de licenţă, 45 teze de masterat european şi a îndrumat pregătirea a 15 doctori în ştiinţe fizico-matematice.

  Acad. Ion BOSTAN a prezentat raportul „Doctorul habilitat Teodor ŞIŞIANU – un deschizător de drumuri în pregătirea cadrelor ştiinţifice şi inginereşti”, evocând că regretatul T.ȘIȘIANU a deţinut funcţiile de conducător al Laboratorului știinţific al UTM „Fiabilitatea şi procesele de degradare ale dispozitivelor microelectronice” (1980-2004) şi de director ştiinţific al Centrului ştiinţific internaţional al UTM „Tehnologii Moderne pentru Studii şi Cercetări” (2004-2014); a realizat 14 proiecte inovaționale de implementare a rezultatelor la diferite uzine, a stabilit în pionierat legături foarte ample de colaborare cu profesorii și cercetătorii USMF „N.TESTEMIȚANU”, a fondat specialitatea electronica medicală; a implementat în RM primul proiect internațional „TEMPUS”. Regretatul profesor s-a sacrificat în numele generațiilor viitoare, toată viața a demonstrat verticalitate civică și responsabilitate deosebită, a fost un adevărat altruist: întotdeauna a dat societății mai mult decât a primit. Este o premieră pentru instituția noastră de învățământ când în semn de înaltă prețuire și respect pentru activitatea desfășurată pe parcursul anilor numele unui profesor remarcabil se conferă unei aule.

  Potrivit acad. Ion TIGHINEANU, prim-vicepreședinte al AȘM, care a prezentat raportul „Membrul corespondent al AŞM Teodor ŞIŞIANU a rămas pentru prosperitate un promotor activ al microelectronicii în RM”, pe parcursul a 49 de ani protagonistul raportului s-a manifestat plenar ca un cercetător recunoscut de savanții din URSS și de comunitatea științifică internațională în fizica semiconductorilor, dielectricilor, nanotehnologiilor, senzorilor şi altor dispozitive microelectronice; s-a implicat activ şi a obţinut rezultate formidabile în cadrul direcţiei ştiinţifice de cercetare privind bazele fizice ale tehnologiilor cu difuzie, fiabilităţii şi degradării materialelor şi dispozitivelor semiconductoare pe bază de GaAs, InP, InAs, GaP, LED, lasere, senzori, circuite integrate; a deţinut 12 brevete de invenţie, a publicat 280 de articole ştiinţifice, 3 monografii, 2 manuale, 9 lucrări didactice; a prezentat 120 de referate ştiinţifice la conferinţe naţionale, unionale şi internaţionale, inclusiv în Anglia, Italia, Franţa, India, Polonia, Ungaria, Iugoslavia, Rusia, România, Ucraina.

  Laitmotivul comunicării acad. Gheorghe GHIDIRIM „Teodor ŞIŞIANU – pedagog iscusit, savant ilustru şi personalitate notorie a neamului românesc” a fost atotcuprinzător: – Bunul meu prieten T. ŞIŞIANU va rămâne pentru posteritate în panteonul învățământului, științei și culturii naționale un titan al gândirii fizico-tehnice din Moldova, care a îmbinat organic instruirea și cercetarea din inginerie și medicină.