• Universitatea Tehnică din Moldova şi Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice din Republica Moldova, cu suportul Autorităţii Suedeze de  Securitate Radiologică organizează miercuri, 18 mai 2016, Atelierul de lucru „Neproliferarea nucleară, securitatea nucleară şi combaterea traficului ilicit a materialelor nucleare şi radioactive: aspecte internaţionale, regionale şi naţionale” pentru specialişti responsabili de relaţii cu mass-media din autorităţile centrale şi de specialitate, jurnalişti, doctoranzi, masteranzi, studenţi din cursurile superioare. În cadrul Atelierului vor fi prezentate rapoarte de către specialişti din Suedia, Marea Britanie și Republica Moldova. Va fi asigurată traducerea sincronă în limba română a rapoartelor prezentate în limba engleză.

  Atelierul de lucru va fi găzduit de Centrul Naţional de Suport al Securităţii Nucleare din cadrul catedrei de Microelectronică şi Inginerie Biomedicală în blocul de studii nr. 3, str. Studenților 9/7, aula 3-414. Deschiderea evenimentului la 9:00.

  AGENDA

  09:00-09:30     Deschiderea evenimentului:

  • Reprezentantul Ministerului Mediului
  • Viorel Bostan – Rector al Universității Tehnice din Moldova
  • Sarmite Andersson – Reprezentant al Autorității Suedeze de Securitate Radiologică

  09:30 – 10:30   Evoluția sistemului de neproliferare nucleară,  1945-2015

  • Prof. Thomas Jonter, Universitatea din Stockholm

  10:30 -11:00    Pauză de cafea

  11:00 – 12:00   Eforturile de dezarmare după Războiul Rece

  • Prof. Thomas Jonter, Universitatea din Stockholm

  12:00 - 13:30    Prânz

  13:30 – 15:00   Traficul ilicit: istoria și tendințele curente, baza de date internațională, măsurile pentru combaterea acestuia

  • Andreas Persbo, VERTIC

  15:00 – 15:45   Situația în Moldova, influențele geopolitice

  • Dr. Viorel Ciobotaru, ex-ministru al Apărării

  15:45 – 16:15   Pauză de cafea

  16:15 – 17:00   Jurnalism în situații de criză

  • Doctor în științe politice, conferențiar universitar Mariana Tacu

  17:00 – 17:30   Concluzii. Închiderea atelierului de lucru

  FIȘIER despre Centrul Naţional de Suport al Securităţii Nucleare

  Fondarea CNSSN

  Centrul a fost fondat prin Hotărârea Senatului U.T.M. din 26 februarie 2013 şi ordinului rectorului nr. 215-r din 25 martie 2013 în susţinerea prevederilor expuse în Memorandumul de Cooperare semnat la 26 noiembrie 2009 între Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (ANRANR) şi Universitatea Tehnică din Moldova. Prin ordinul Rectorului din 25 martie 2013 au fost alocate spaţiile necesare funcţionării Centrului şi desemnat directorul executiv. Centrul este fondat în cadrul catedrei Microelectronică şi Inginerie Biomedicală şi este o subdiviziune a Universităţii Tehnice a Moldovei. Deschiderea oficială a CNSSN a avut loc la 8 octombrie 2014.

  Scopurile activităţii CNSSN

  Scopul principal constă în contribuirea pe termen lung la eficienţa educaţiei în domeni-ul securităţii nucleare şi implementarea unei culturi în securitatea nucleară în Republica Moldova. Printre obiectivele de bază ale Centrului sunt: ridicarea nivelului de instruire a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în domeniul securităţii nucleare, actualizarea periodică a cursurilor universitare din domeniu precum şi promovarea implementării subiectelor securităţii nucleare la ciclul de studii prin masterat şi doctorat; afilierea la sistemul educaţional şi informaţional în securitatea nucleară de pe mapamond; pregătirea şi perfecţionarea resurselor umane angajate în diferite activităţi cu materiale nucleare şi radioactive; dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de suport tehnic în managementul pe întreg ciclul de viaţă al echipamentelor pertinente; dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de suport ştiinţific în prevenirea, detectarea şi răspuns la evenimentele cu semnificaţie pentru securitatea nucleară; cercetarea şi proiectarea în domeniul ingineriei sistemelor de asigurare a securităţii nucleare etc.

  Realizări în activităţile Centrului:

  Începând cu luna martie 2013 UTM a devenit membru al Reţelei Internaţionale pentru Educaţie în Domeniul Securităţii Nucleare, ce va permite Universităţii ridicarea nivelului de instruire a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în domeniul securităţii nucleare, pregătirea materialelor didactice etc.

  Începând cu anul universitar 2014-2015 sunt susţinute cursu-rile noi:

  “Radiaţii ionizante în medicină” – pentru ciclul I.

  “Securitatea nucleară şi radiologică” – pentru ciclul II.

  Cadrele didactice ale Universităţii au participat la Cursuri de Dezvoltare Profesională în domeniu cu suportul Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică.

  Manifestări organizate

  Centrul Naţional de Suport al Securităţii Nucleare a găzduit Masa Rotundă dedicată Zilei Internaţionale a Fizicianului Medical, 7 Noiembrie 2014, cu tematica “Looking into the body – Advancement in Imaging through Medical Physics”.