• Vineri, 13 mai 2016 a avut loc Concursul  studenţesc internaţional  cu genericul  “Ingineria Sistemelor Microelectronice”, consacrat aniversării a 90 de ani de la naşterea academicianului S.RĂDĂUŢAN, care este o bună încercare pentru viitorii ingineri de a-şi manifesta ingeniozitatea şi străduinţa. Acest eveniment deosebit din istoria UTM, fiind deja la ediția a șasea și devenit o tradiţie, a fost organizat  de Catedra Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, găzduit de Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică și susținut financiar  de către Societatea Absolvenţilor în Microelectronică  ai Universităţii Tehnice a Moldovei, Societatea de Inginerie  Biomedicală din Moldova, Compania „StarNet” SRL, Compania „AFN” SRL, ÎTŞ „Informbusiness”, ÎCS „Micrologic Design Automation” SRL,  ÎM Uzina „TOPAZ ” SA, „AROBS Software” SRL, Societatea comercială „Silicon Service” SRL, România,  Compania „Mobilservice”,  România, Compania „Mecatronics Inovation Center”,  România.

  La deschiderea concursului au participat dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, acad. Ion TIGHINEANU, prim-vicepreședinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Ion BOSTAN, dr., conf. Ion BALMUȘ, decanul FCIM, Sergiu RĂDĂUȚAN – juniorul, nepot al academicianului, cadre didactice, oameni de afaceri, reprezentanţi ai sponsorilor şi mass-media.

  După cum a menționat la finele evenimentului dr., prof. univ. Victor ȘONTEA, șeful catedrei Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, „În competiție s-au înscris 30 de echipe, inclusiv 16 din UTM, șase echipe de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. POPA”(UMF) și trei de la Universitatea Tehnică „Gh. ASACHI” din Iași, trei de la Colegiul de microelectronică și tehnică de calcul din Chișinău, o echipă de la Colegiul politehnic din Bălți și o echipă de la Universitatea de Stat de Radioelectronică și Informatică din Republica Belarus. La baza acestei competiții stă implicarea directă a studenţilor în actul educaţional alternativ de dezvoltare a deprinderilor de elaborare a aplicaţiilor în domeniile ingineria sistemelor microelectronice, sisteme și aplicații cu microcontrolere, robototehnică și dispozitive biomedicale. Concursul a decurs în două etape. În cadrul primei etape participanţii și-au prezentat proiectele în formă orală timp de 10 minute cu demonstrări în Power Point, iar la etapa a doua au demonstrat funcţionalităţile dispozitivelor şi aplicaţiilor practice. Toți participanții s-au ales cu diplome de participare, cu o experiență inovațională de neuitat și cu noi prieteni, iar conform deciziei unui juriu competent, cu medalii de aur, diplome și premii lucrările studenților au fost menționate astfel.

  Locul I,  Medalia de aur

  1.MAIMESCU  Ștefan,  Detector de gaz multisenzor. UTM. Coordonator: prof. univ., dr.hab. LUPAN Oleg.  Premiul I  acordat de UTM.

  2. GHEORGHIŢANU Ionuţ, FUIOR Robert, POSTOLACHE Nicoleta, HARABARI Victor. Sistem de monitorizare a pacienţilor cu transmisie a datelor. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa”, Iaşi, România. Coordonator dr., bioing. CORCIOVA Calin. Premiul I acordat de Compania  „StarNet” SRL.

  Locul II, Medalia de argint

  1. JURAT Andrian. Robot balansor pentru testarea senzorilor de stabilizare a nanosateliților . UTM. Coordonatori: șef laborator Sergiu CANDRAMAN, șef laborator Andrei MARGĂRINT. Premiul II al UTM.

  2. ȚĂRNĂ Cristina, COZONAC Ana-Maria. Stimulator electric multicanal. UTM. Coordonator: lect. superior IAVORSCHI Anatolie. Premiul II Compania „StarNet” SRL.

  Locul III, Medalia de bronz

  1. BUTNARI Nicolae, PARASCAN Dumitru. Robot multifuncțional. UTM. Coordonator: lect. superior Andrei BRAGARENCO. Premiul III  al UTM.

  2. POSTOLACHE Nicoleta, HARABARI Victor, GHERGHIŢANU Ionuţ, FUIOR Robert. Determinarea nivelului de stres la persoane care desfăşoară activităţi cu risc ridicat. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa”, Iaşi. Coordonator dr., bioing. CORCIOVA Calin. Premiul Companiei „AROBS Software” S.R.L.

  3. ERSH Serghei. Sistem de dirijare fără contact prin mijloace tehnico-informaţionale. Universitatea de Stat de Radioelectronică și Informatică Republica Belarusi. Premiul Companiei SC „Silicon Service” SRL, România.

  Premii speciale.

  1. ILCO Valentin, PEREU Ion. Sistem de testare a regimului termic al modulelor electronice. UTM. Coordonatori: șef laborator Sergiu CANDRAMAN, șef laborator Adrian GÎRȘCAN. Premiul „Tudor Nicu” acordat de Compania „AFN” SRL.

  2. MAIMESCU  Ștefan,  Detector de gaz multisenzor. UTM. Coordonator: prof. univ., dr.hab. LUPAN Oleg. Premiul Companiei „AROBS Software” S.R.L.

  3. CRISTEA Ciprian, IONEASA Monica, MUJDEI Iustin. Dispozitiv de orientare pentru nevăzători realizat cu LEGO MINDSTORMS. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa”, Iaşi. Coordonator: dr., ing. ROTARIU CristianPremiul Companiei „DVJ-COM” SRL.

  4. FUIOR Robert, POSTOLACHE Nicoleta, HARABARI Victor, GHEORGHIŢANU Ionuţ. Mănuşă robotică pentru aplicaţii în reabilitarea medicală. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa”,  Iaşi. Coordonator dr., bioing CORCIOVA Calin. Premiul Societății de Inginerie Biomedicală din Moldova.

  5. ȚĂRNĂ Cristina, COZONAC Ana-Maria. Stimulator electric multicanal. UTM. Coordonator: lect. superior IAVORSCHI Anatolie. Premiul Companiei „Mobilservice”, România.

  6. JURAT Andrian. Robot balansor pentru testarea senzorilor de stabilizare a nanosateliților. UTM. Coordonatori: șef laborator Sergiu CANDRAMAN, șef laborator Adrian GÎRȘCAN.  Premiul Î.M. Uzina „TOPAZ” S.A.

  7. FEDORIŞIN Teodor, GALUS Rihart, ŢUGUI Petru, POSTICA Ilie. Dispozitiv pentru hipotermia terapeutică. UTM. Coordonator: conf.univ., dr. COJOCARU Victor. Premiul III Compania  „StarNet” SRL, Premiul Companiei „Mobilservice”, România.

  8. GULIMAN Cosmin, BUTACU Laurenţiu, PANAITE Ştefan. Aeromodel Wi-Fi. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iaşi. Coordonator: șef lucrări, dr. ZBANCIOC Marius. Premiul Companiei ÎCS „Micrologic Design Automation” SRL.

  9. LAZAR Diana, MALENDA Denis. Elaborarea în baza FPGA şi procesorului Nios II a sistemului de păstrare pe cartela SD şi prelucrare rapidă a imaginilor. UTM. Coordonator: conf.univ., dr. SOROCHIN Gherman. Premiul Companiei „Mobilservice”, România.

  10. CRISTEA Ciprian, IONEASA Monica, MUJDEI Iustin. Controlul wireless al unui robot  LEGO MINDSTORMS EV3 cu accelerometer. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa”,  Iaşi. Coordonator: dr. PASARICA Alexandru. Premiul Companiei ÎCS „Micrologic Design Automation” SRL.

  11. RUSU Dumitru,  MARTÎNIUC Alexei, BURLACA Dumitru. Panou LED rotativ de afişare a informaţiei. UTM. Coordonator: lector CAPCANARI Ion. Premiul Companiei ÎTŞ „Informbusiness”.

  Iată cum și-au motivat unii studenți participarea la concurs.

  Studentul Ștefan MAIMEASCU (îndrumător prof. univ. O. LUPAN): „De oarece foarte multă lume are de suferit în urma deflagrațiilor provocate de gaze, am decis să elaborez un detector de gaz multisenzor, pentru ca fiecare persoană care își face grijă de securitatea sa, să aibă la dispoziție un așa dispozitiv acasă, pentru a evita deflagrațiile de gaze. Dat fiind că detectorul se amplasează în exteriorul circuitului de măsurare, adică în atmosfera expusă riscului, omul cu dispozitivul se află la distanță sigură, în afara oricărui pericol. Dar acest dispozitiv care poate fi folosit și în alte domenii privind monitorizarea stării mediului înconjurător asupra conținutului de gaze, presiunii, umidității. Pe viitor mi—aș propune crearea unor module cu senzori dotate cu un emițător/receptor wireless, care ar transmite datele la dispozitivul central sau la un calculator personal.”

  Studentul Andrian JURAT, sub îndrumarea șefilor de laborator S.CANDRAMAN și A.MARGARINT, a elaborat un robot-balansor pentru testarea senzorilor de stabilizare a nanosateliților: „Eu mi-am propus să rezolv problema stabilizării și poziționării în spațiu a microsateliților, de oarece aceștia, din cauza dimensiunilor reduse, solicită  senzori cu un grad de precizie mai mare. Modulul elaborat de mine, în baza informației recepționate în timp real, asigură o precizie maximal posibilă pentru poziționarea  asigură a aparatului pe axele x, y și z. ”