• Programul are drept scop susţinerea tinerilor ce provin din familii social-vulnerabile din Moldova, pentru a facilita accesul lor la educaţie în instituţiile de învăţământ superior din ţară. Vor fi oferite 30 de burse a câte 6000 lei, pentru un an universitar.

   

  Partenerii programului – Centrul de Informaţii Universitare, BC „Moldova Agroindbank” SA, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din RM – încurajează tinerii cu o condiţie socială mai dificilă, motivaţi pentru studii profunde, oferindu-le suportul financiar necesar pentru obţinerea unei educaţii de calitate.

  Bursele sunt acordate în bază de concurs şi au menirea să acopere necesităţile ce ţin de efectuarea studiilor (taxă de studii, cheltuieli de cazare, masă, rechizite de studiu ş.a.). Beneficiarii vor putea candida pentru reînnoirea burselor, pentru următorul an de studiu în cazul în care au absolvit cu succes anul precedent, demonstrând performanţe academice şi implicare în activităţi extracurriculare.

  Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţi:

  1) să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova;

  2) să posede cel puţin o caracteristică social-vulnerabilă, din cele menţionate mai jos:

  • provin din familii cu venituri modeste, în care venitul net lunar pe membru de familie nu depăşeşte 1100 MDL;
  • provin din familii incomplete (familii monoparentale);
  • provin din familii cu 3 şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere (inclusiv solicitantul bursei);
  • orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, aflaţi sub tutelă sau curatelă;
  • cu dezabilități.

  3) să fie studenţi înmatriculaţi la studii cu frecvenţă la zi, în anul I, ciclul licenţă, în una din instituţiile universitare acreditate din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);

  4) sau, să fie studenţi bursieri ai ediţiei precedente a acestui program (2015–2016), care pot candida pentru reînnoirea bursei;

  5) să facă dovada unei reuşite academice bune:

  • pentru tinerii înmatriculaţi la studii în anul I, ciclul licenţă, media de la concursul general de admitere să fie nu mai mică de 8, iar pentru cei care s-au înscris la cota de 15% din numărul total de locuri cu finanţare bugetară, media să fie nu mai mică 7;
  • pentru studenţii bursieri ai ediţiei precedente a acestui program, promovaţi în anul II sau III, media notelor pentru toţi anii de studii să fie nu mai mică de 8,5 – domeniile ştiinţelor social-umaniste şi nu mai mică de 8 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice.

  6) să demonstreze participarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat (opţional).

  Nu sunt eligibili tinerii care au absolvit deja o universitate, cei care îşi fac studiile cu finanţare integrală din buget, beneficiază de burse din partea altor organizaţii sau fundaţii!

  Data limită de prezentare a dosarelor este 12 decembrie 2016, până la ora 17:00!

  Formularele de aplicare pot fi găsite pe www.eac.md.  Acestea se vor depune personal sau pot fi transmise prin poştă ordinară („Poşta Moldovei”) la sediul Centrului de Informaţii Universitare din or. Chişinău, str. Puşkin 16, tel/fax: (022) 221167, 221172, 068220072.

  Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie. Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.