• Vasile POSTICA, doctor în ştiinţe inginerești, Universitatea Tehnică a Moldovei, a obținut „Cristalul Calității”, Diploma de laureat al Concursului National „Teza de doctorat de excelență a anului 2020” și premiul „Valeriu Canțer” în domeniul cercetării, decernate de  Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare pentru teza de doctor de excelenţă în științe inginerești de gradul I  „Proprietățile senzoriale ale structurilor hibride în bază de oxizi metalici și a rețelelor lor”, specialitatea 233.01. Nano-microelectronică şi optoelectronică. La fel și conducătorul său ştiinţific prof. univ., dr. hab.  Oleg LUPAN, a fost apreciat cu o diplomă de merit din partea ANACEC.

   

  În cadrul concursului, inițiat de către Consiliul Naţional pentru Acreditare și Atestare, ajuns deja la a 11-a ediție, au fost desemnate 11 teze de doctorat de excelenţă (de gradul I, II și III) și 1 teză de doctor habilitat de excelenţă în trei domenii: știinţe ale naturii și vieţii; științe reale și tehnice; știinţe socioumane. Ceremonia de decernare a premiilor „Cristalul Calității” în domeniul cercetării a avut loc în data de 23 aprilie 2021.

  Domnul Postica Vasile a făcut studiile la UTM, specialitatea Microelectonică și Nanotehnologii, iar doctoratul la specialitatea
  233.01. Nano-microelectronicd și optoelectronică sub conducerea prof.univ.dr.hab. Oleg Lupan.
  Domnul Postica Vasile are deja publicate aproximativ 100 de lucrări științifice pe parcursul ultimilor ani, inclusiv ca prim-autor în reviste de rang Advanced Functional Materials, factor de impact 16.836 și Journal of Materials Chemistry A, factor de impact 11.3, ș.a.
  În prezent activează în calitate de lector universitar, fiind titularul a 5 disciplini de specialitate, iar studenții specialităților IBM și MN ascultă orele acestui specialist de calificare înaltă. Succese!"

  Cei 12 laureați ai concursului s-au învrednicit de premii acordate în numele unor personalități științifice marcante din Republica Moldova – Ion GaneaNatalia GheorghiuValeriu CanțerVirgil MândâcanuAnatolie JacotăVsevolod și Sveatoslav MoscalencoNicolae BucunConstantin TurtăVladimir AxionovTotodată, diplome de merit au fost decernate și conducătorilor și consultanților ştiinţifici ai tezelor laureaților.