• Admitere ciclul I Admitere masterat

   

  Admitere ciclul I

   

  Cererile pentru concursul de admitere la toate formele de studii şi de finanţare (de zi, cu frecvenţă redusă, cu finanţare bugetară sau prin contract) se depun în perioada 25 iulie - 02 auguts 2022. Rezultatele vor fi anunţate la 3 august.

   

  Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii

   

  Taxe de studii

   

  Actele necesare pentru înscriere

  Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte:

  1. cererea de înscriere la concursul de admitere (se generează din sistem de către Comisia de admitere);
  2. actul de studii, în original, cu anexa respectivă și două copii (absolvenții liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, prezintă certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
  3. buletinul de identitate, în original și două copii;
  4. 6 fotografii color 3×4 cm;
  5. bon de plată a taxei de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii (100 lei);

  Acte suplimentare – în cazul în care vă regăsiți în categoria „Facilități admitere”:

  1. diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova;
  2. adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru tinerii rămași fără ocrotire părintească;
  3. certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;
  4. certificatul eliberat de organele abilitate (Centrul Militar Teritorial al Ministerului Apărării al Republicii Moldova), care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare: pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan; la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl; la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
  5. certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere a fraților/surorilor aflați la întreținere (pentru candidații care provin din familii cu trei și mai mulți copii);
  6. certificatul despre componența familiei candidatului și copiile certificatelor de naștere ale copiilor aflați la întreținerea acestuia sau certificatele medicale corespu\
  7. nzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al copilului/ilor;
  8. certificat de naștere ce atestă apartenența la familii de romi;
  9. copia livretului militar pentru candidații care au efectuat serviciul militar în termen în cadrul forțelor armate ale Republicii Moldova.

  Acte suplimentare ai candidaților la studii – reprezentanți ai diasporei moldovenești:

  1. certificat de naștere al candidatului sau a unuia din părinți, pentru a demonstra țara de origine (Republica Moldova).

   


  Admitere Masterat

   

  Cererile pentru concursul de admitere la toate formele de studii şi de finanţare (de zi, cu frecvenţă redusă, cu finanţare bugetară sau prin contract) se depun în perioada 25 iulie - 02 auguts 2022. Rezultatele vor fi anunţate la 3 august.

   

  Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii

   

  Taxe de studii

   

  Actele necesare pentru înscriere
  Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte:

  1. cererea de înscriere la concursul de admitere (se generează din sistem de către Comisia de admitere);
  2. actul de studii, în original, cu anexa respectivă și două copii (absolvenții liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, prezintă certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);
  3. buletinul de identitate, în original și două copii;
  4. 6 fotografii color 3×4 cm;
  5. bon de plată a taxei de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii (100 lei).

   
  Acte suplimentare – în cazul în care vă regăsiți în categoria „Facilități admitere”:

  1. diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova;
  2. adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru tinerii rămași fără ocrotire părintească; certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;
  3. certificatul eliberat de organele abilitate (Centrul Militar Teritorial al Ministerului Apărării al Republicii Moldova), care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare: pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan; la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl; la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
  4. certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere a fraților/surorilor aflați la întreținere (pentru candidații care provin din familii cu trei și mai mulți copii);
  5. certificatul despre componența familiei candidatului și copiile certificatelor de naștere ale copiilor aflați la întreținerea acestuia sau certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al copilului/ilor;
  6. certificat de naștere ce atestă apartenența la familii de romi;
  7. copia livretului militar pentru candidații care au efectuat serviciul militar în termen în cadrul forțelor armate ale Republicii Moldova.

   
  Acte suplimentare ai candidaților la studii – reprezentanți ai diasporei moldovenești:

  1. certificat de naștere al candidatului sau a unuia din părinți, pentru a demonstra țara de origine (Republica Moldova).