• Departamentul de Microelectronică şi Inginerie Biomedicală (pâna în iulie 2012 „Microectronica şi Dispozitive Semiconductoare” - MDS) a fost fondată în 1974 în baza fuzionării a două departamente: departamentul de Electronică Industrială, condusă de doctorul în ştiinţe, conferenţiarul universitar Vitalie Târziu din 1965 până în 1980 şi departamentul de Fizica Semiconductorilor şi Dispozitivelor cu Semiconductori, condusă de doctorul în ştiinţe, conferenţiarul universitar Ion Molodean din 1969 până în 1973. Din anul 1981 până în anul 2004, departamentul MDS a fost condusă de membrul corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, profesor universitar, doctor habilitat, Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova Teodor Şişianu, iar din 2004 este condusă de profesorul universitar, doctor în ştiinţe Victor Şontea.

     

    Un aport mare în dezvoltarea departamentului au adus academicianul Sergiu Rădăuţan, membru corespondent al A.Ş.M., Teodor Şişianu, conf. univ., dr., Vitalie Tîrziu ş.a. Luând în vedere necesităţile republicii în pregătirea cadrelor inginereşti în domeniul microelectronicii în 1966 la Universitatea Tehnică a Moldovei a fost deschisă specialitatea "Microelectronica şi Dispozitive Semiconductoare" (actualmente “Microelectronica şi Nanotehnologii”), în cadrul căruia au fost pregătiţi peste 1600 ingineri. Departamentul a fondat specialităţile "Sisteme radioelectronice", "Telecomunicaţii" care ulterior au devenit departamente separate. În anul 2006 a fost fondată specialitatea "Ingineria Sistemelor Biomedicale".

     

    Pregătirea înaltă fundamentală şi de specialitate în domeniul microelectronicii şi ingineriei biomedicale este confirmată prin cei de peste 200 de absolvenţi, care au susţinut cu succes tezele de doctor şi doctor habilitat, mulţi din ei devenind directori de întreprinderi şi instituţii ştiinţifice, şefi de departamente şi laboratoare ştiinţifice la universităţi şi instituţii de prestigiu din republică şi străinătate (Germania,S.U.A.,Elveţia,Rusia, România).


    Departamentul de Microelectronică şi Inginerie Biomedicală s-a impus ca o unitate reprezentativă de învăţământ din Universitatea Tehnică a Moldovei şi din ţară în domeniul ştiinţei şi ingineriei microelectronice si biomedicale prin colectivul de cadre didactice şi prin calitatea excepţională a studenţilor şi absolvenţilor de care a beneficiat.