• Universitatea Tehnică a Moldovei
  Departamentul Microelectronica şi Inginerie Biomedicală
  168, Bd. Ştefan cel Mare
  Chişinau,MD-2004 MOLDOVA
  Tel: 373 22 50 99 10
  Fax: 373 22 50 99 10
  Email


  Sediu
  Universitatea Tehnică a Moldovei
  Departamentul Microelectronica şi Inginerie Biomedicală
  Str. Studenţilor 9/7 ,corpul 3 de studii, bir.3-423