• Direcţiile principale de cercetare ştiinţifică:
    • Fizica şi tehnica materialelor semiconductoare şi dispozitivelor în baza lor ;
    • Nanotehnologii şi materiale noi multifuncţionale ;
    • Tehnologii cu tratament fotonic rapid pentru dispozitive semiconductoare şi senzori ;
    • Ingineria sistemelor microelectronice şi dispozitivelor biomedicale;
    • Elaborarea, confecţionarea şi cercetarea bateriilor solare;