• Proiecte instituţionale

  1. 11.817.05.20A. Dispozitive şi sisteme electronice complexe pentru diagnosticare şi monitorizare medicină, în derulare (2011-2014), Conducătorul proiectului – prof.univ.,dr. Şontea Victor

  2. 41.01.09F Tehnologie optimizată de confecţionare a celulelor solare, panourilor fotovoltaice de înaltă eficienţă şi costuri reduse, 2006-2010, Conducătorul proiectului: dr.hab., prof.univ. Trofim Viorel

  3. 06.408.055A Nanotehnologie cu tratament fotonic rapid şi depunere chimică pentru senzori de gaze în baza semiconductorilor oxizi nanostructuraţi, 2006-2010. Conducătorul proiectului - Membru corespondent A.Ş.M., dr.hab., prof.univ. Şişianu Teodor.

   

  Proiecte din cadrul programelor de stat;

   

  1. 07.408.05.05PA Elaborarea aparatelor pentru înregistrarea şi prelucrarea fotopletismogramelor 2007 – 2008, Conducătorul proiectului – prof.,dr. Şontea Victor

   

  1. 07.408.05.11PA: Aparat electronic digital multisenzor pentru controlul ecologic, 2007-2008. Conducătorul proiectului - conf. univ., dr. Şişianu Sergiu;

   

  1. 09.808.05.03A Elaborarea dispozitivului pentru înregistrarea şi analiza variabilităţii ritmului cardiac. 2009 – 2010, Conducătorul proiectului – prof.,dr. Şontea Victor

   

  Proiecte pentru tineri cercetători

   

  1. MTFP-1014 Fundamental investigations of ZnO andCu2O nanoarchitectures properties prepared by rapid photo-thermal processing technology as nanomaterials for novel devices, 2006-2007, Conducătorul proiectului conf. univ., dr. O.Lupan;

   

  1. MTFP-1014B Follow-on „Investigations of nanodevices fabricated by in-situ lift-out technique andself-assembly on ZnO andCu2O nanoarchitectures,” 2007-2008, Conducătorul proiectului conf. univ., dr. O.Lupan;

   

  Proiecte bilaterale

   

  1. 08.820.05.036RF, Senzori selectivi de gaze în baza structurilor uni-, bi- şi tridimensionale de oxid de zinc, 2008-2009, Conducătorul proiectului conf. univ., dr. O.Lupan;