• Preşedinte Şontea Victor,
  Prof.univ., dr.
  Universitatea Tehnică a Moldovei
  bd.Ştefan cel Mare 168
  2004, Chişinău
  Email
  Vice-preşedinte: Zagaevschi Iurie,
  Director,
  Conplast Grup;
  Str. Bucureşti 60,
  Email
  Vice-preşedinte: Sidorenko Anatolie,
  prof.univ., dr.hab.,
  Director,
  Insitutul de Inginerie Electronică si
  Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AŞM
  str. Academiei, 3/3,
  2028, Chisinau
  Email
  Director executiv: Railean Serghei,
  conf.univ., dr., MDS UTM;
  Universitatea Tehnică a Moldovei
  bd.Ştefan cel Mare 168
  2004, Chişinău
  Email
  Membrii: Culiuc Leonid,
  m.cor., prof.un.,dr.hab.,
  Director,
  Institutul de Fizică
  Aplicată al AŞM
  Email

  Buzdugan Artur,
  dr.hab,
  Director,
  Agenţia Naţională de Reglementare a
  Activităţilor
  Nucleare şi Radiologice,
  Email

  Rusnac Galina,
  Şef serviciul securităţii radiologice
  IMSP Institutul Oncologic,
  Email

  Şişianu Sergiu,
  conf.univ., dr.,
  Universitatea Tehnică a Moldovei
  bd.Ştefan cel Mare 168
  2004, Chişinău
  Email