• „Societatea Absolvenţilor în Microelectronică a Universităţii Tehnice a Moldovei” Asociaţie Obştească