• Vineri, 21 mai 2021, începând cu ora 9:30, în regim online, a avut loc Concursul Internațional Studențesc “Ingineria Sistemelor Microelectronice – SERGIU RADAUŢAN”-2021, ediția a X-a. La concurs au participat 31 de echipe studențești din Republica Moldova (Universitatea Tehnică a MoldoveiCentrul de Excelență în Energetică și Electronică), România (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din IașiUniversitatea TRANSILVANIA din BrașovUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca), Ucraina (Universitatea Tehnică Națională din Vinița) și Belarus (Universitatea de Stat de Informatică și Radioelectronică din Belarus).

   

  La deschiderea concursului mesaje de salut au rostit rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN; președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad., dr. hab. Ion TIGHINEANU; inițiatorul și coordonatorul Concursului Internațional Studențesc “Ingineria Sistemelor Microelectronice – SERGIU RADAUŢAN”, prof. univ., dr. Victor ȘONTEA; președintele Asociației Companiilor din Industria Electronică din Moldova, dr. Vitalie EȘANU; decanul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ; șeful Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN.  

  Scopul Concursului rezidă în dezvoltarea aptitudinilor de elaborare de către studenți a aplicațiilor în domeniul sistemelor microelectronice, robotehnicii, sistemelor și aplicațiilor cu            microcontrolere, dispozitive biomedicale etc., cu participarea și implicarea directă a studenților în actul educațional alternativ – inițiativă și aplicare, mai mult decât acumulare de cunoștințe.

  Concursul  a fost organizat  de Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică și Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală.

  Ediția curentă a concursului a fost susținută de Societatea Absolvenților în Microelectronică ai Universității Tehnice a Moldovei, Societatea de Inginerie  Biomedicală din Moldova, Asociația Companiilor din Industria Electronică din Moldova, ÎM AROBS Software SRL, Mechatronics Innovation Center SRL, ÎTȘ Informbusiness SRL, DJV-Com SRL, Aproservice-X SRL, MobileSoft Solutions SRL, LED Market SRL.

  Sergiu Rădăuţan (născut la 17 iunie 1926, Chișinău) a fost un om de știință, specialist în domeniul fizicii și chimiei materialelor semiconductoare, fondator şi primul rector al Institutului Politehnic din Chișinău, astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei. UTM este unica instituție de învățământ superior tehnic, acreditată de Stat, în Republica Moldova. De la fondarea sa în 1964 și până în prezent, universitatea a pregătit peste 62000 de ingineri.

  Academicianul Sergiu Rădăuțan a ținut cursuri și la catedra Microelectronică și Dispozitive Semiconductoare, actualmente Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală (DMIB). DMIB asigură procesul educațional la două programe de studii: Microelectronica și Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală (ciclurile I și II) și la 5 specialități ai ciclului III – doctorat.

  Concursul s-a desfășurat în două etape: inițial, participanții au prezentat proiectele oral (prin Power Point), timp de 5 minute, după care s-a trecut la prezentarea funcționalității dispozitivelor și aplicațiilor practice printr-un scurt video.

  Concursul Studențesc “Ingineria Sistemelor Microelectronice – SERGIU RADAUŢAN”, este un eveniment deosebit la UTM și o bună competiție pentru viitorii ingineri de a-şi manifesta ingeniozitatea, cunoștințele și străduința, desfășurarea căruia a devenit o tradiție!

  Departamentul MIB așteaptă cererile studenților pentru participarea la ediția a XI-a a concursului.

  http://mib.utm.md;

  https://de-de.facebook.com/mib.utm/?ref=page_internal

   

  Lista premianților

  Concursului Internațional Studențesc “Ingineria Sistemelor Microelectronice – SERGIU RADAUŢAN”-2021, ediția a X-a

   

  1. Locul I și Premiul I UTM – ”Dezvoltarea unui sistem de corelare a biosemnalelor oculare pentru manevrarea unui scaun cu rotile inteligent”, student: Delia-Gabriela DRĂGUȘIN; coordonator: Mihaela Ioana BARITZ, Universitatea „Transilvania” Braşov, România.
  2. Locul II și Premiul II UTM – ”Sisteme autonome a mașinilor electrice”, student: Vitalie ARGINT; coordonator: Andrei BRAGARENCO, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
  3. Locul II și Premiul II UTM – ”Sistem de conducere automată a liniei de îmbuteliere a apei”, studenți: Ion COSTIN, Eugeniu GAVRIȘCIUC, Dinu CENUȘĂ; coordonatori: Irina COJUHARI, Bartolomeu IZVOREANU, Nadejda POPOVICI, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
  4. Locul III și Premiul III UTM – ”Simulator auto pentru conducere”, studenți: Iulian LUNGU, Neonil ROȘCA; coordonator: Viorica SUDACEVSCHI, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
  5. Locul III și Premiul III UTM – ”Delta Robot”, student: Ion AXENTE; coordonator: ABABII Victor, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
  6. Premiul I special AROBS Software – ”Sisteme autonome a mașinilor electrice”, student: Vitalie ARGINT; coordonator: Andrei BRAGARENCO, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
  7. Premiul II special AROBS Software – ”Sistem de conducere automată a liniei de îmbuteliere a apei”, studenți: Ion COSTIN, Eugeniu GAVRIȘCIUC, Dinu CENUȘĂ; coordonatori: Irina COJUHARI, Bartolomeu IZVOREANU, Nadejda POPOVICI, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
  8. Premiul III special AROBS Software – ”Delta Robot”, student: Ion AXENTE; coordonator: Victor ABABII, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
  9. Premiul IV special AROBS Software – ”Sistem de monitorizare și control al plantelor „SMART GARDEN”, studenți: Valeria LEAȘCENCO, Victor GUȘTIUC; coordonator: Victor ABABII, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
  10. Premiul special Aproservice-X – ”Diagnostic application for detection damage to the human eye sockets”, studenți: Alexander BIRILLO, Alina SHARSHUN; coordonator: Vitali ASIPOVICH, Universitatea de Stat de Informatică și Radioelectronică din Belarus, Republica Belarus.
  11. Premiul I special Informbusiness – ”Robotul DISCOBOLUS”, student: Alexandru Cosmin LUCI; coordonator: Alin GRAMA, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România.
  12. Premiul II special Informbusiness – ”Simulator auto pentru conducere”, Studenți: Iulian LUNGU, Neonil ROȘCA; coordonator: Viorica SUDACEVSCHI, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
  13. Premiul III special Informbusiness – ”Robot pentru identificare și sortare piese”, student: Diana MĂNOIU; coordonator: Corneliu DRUGĂ, Universitatea „Transilvania” Brașov, România.
  14. Premiul special Mechatronics Innovation Center – ”Sistem Mecatronic RoboRO”, student: Robert PĂCURARU; coordonator: Luciana CRISTEA, Universitatea „Transilvania” Brașov, România.
  15. Premiul I special Societatea Absolvenților în Microelectronică ai Universității Tehnice a Moldovei – ”Sistem de control a accesului cu 3 nivele de protecție”, studenți: Iulian BAICEAN, Alexandru BURDENIUC, Maxim CHIRIAC; coordonatori: Oleg LUPAN, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
  16. Premiul II special Societatea Absolvenților în Microelectronică ai Universității Tehnice a Moldovei – ”Proiectarea unui dispozitiv ECG cu afișare în timp real”, studenți: Alexandru BURDENIUC, Vlad RACU, Maxim SECRIERU; coordonatori: Oleg LUPAN, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
  17. Premiul I special Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova – ”Utilizarea microcontrolerului ATMega328P în dezvoltarea unei aplicații pentru reabilitare medicală”, student: Andra Cristiana BĂEȘU; coordonatori: Călin CORCIOVĂ, Robert FUIOR, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România.
  18. Premiul II special Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova – ”Mini-sistem de comunicare cu persoane cu dizabilități prin detecția privirii”, student: Teofil Ilie URSACHE; coordonator: Cristian ROTARIU, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România.
  19. Premiul III special Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova – ”Semiautomatic glove wearing and dispenser”, studenți: Veronica BOLOGAN, Mihai BRÎNZĂ; coordonator: Anatolie IAVORSCHI, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
  20. Premiul III special Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova – ”Dispozitiv de scanare a obiectelor biologice pentru imprimanta 3D Ender-3”, student: Radu POPUŞOI; coordonator: Ion POCAZNOI, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
  21. Premiul special DJV-COM – ”Dispozitiv de monitorizare a gazelor şi compușilor organici volatili din aerul expirat”, student: Grigorii BUZA ; coordonator: Victor ȘONTEA, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
  22. Premiul I special MobileSoft Solutions – ”MedGuard – mixed mode system for contactless measurement of human body temperature with access control”, studenți: Roman HULCHAK, Oleksandr OLSHEVSKYI, Veronika LASAVUTS; coordonator: Serhii BARABAN, Universitatea Tehnică Națională din Vinița, Ucraina.
  23. Premiul II special MobileSoft Solutions – ”DronesC”, studenți: Alexandr VOPILOV, Eugeniu NAUKIN, Serghei HMELI; coordonator: Victor ABABII, Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova.
  24. Premiul special LED Market – ”Convertor ridicător de tensiune”, student: Stepan DIUVENJI; coordonator: Emil ŞEREMET, IP Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, Republica Moldova.