• Prelegeri susținute de prof. univ., Jean Pascal Zanders pentru masteranzii progranelor ”Microelectronică și Nanotehnologii” și ”Ingineria Biomedicală”

     

          În anul curent disciplina Securitatea Nucleară și Radiologică pentru masteranzii specialităților Microelectronică și Nanotehnologii și Ingineria Biomedicală a fost modificată prin includerea unor subiecte noi, conform unui proiect de cercetare STCU 9608. Subiectele noi se refereau la interacțiunea cercetării, ingineriei și neproliferării. Temele noi au fost prezentate cu contribuția profesorul universitar belgian Jean Pascal Zanders,unul din specialiștii de vază de pe mapamond în domeniul neproliferării armelor de distrugerea în masă chimice și biologice și eticii cercetării cu materiale și tehnologii de dublă destinație. Prelegerile au fost monitorizate de expertul STCU Dr. Maria Espona (Argentina).

          Noile subiecte de studii sunt incluse în noul test-grilă de examinare precum și temelor de cercetare a masteranzilor. Menționăm numărul crescând al masteranzi la aceste specialități de la 24 (a.2021) la 37 (2022) licențiați ai diverse specialități (energetică,  calculatoare, inginerie biomedicală, microelectronică și nanotehnologii, construcți de mașini, medicina sportivă) de la UTM și USM.