• AVIZ

  Școala Doctorală ”Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică” anunță

  SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTORAT

   

  Se anunţă ședința de susţinere publică a tezei de doctorat a candidatului Vasile POSTICA

  Tema tezei: „Proprietățile senzoriale ale structurilor hibride în bază de oxizi metalici și a rețelelor lor”

  Specialitatea: Nano-microelectronică şi optoelectronică, cod: 233.01

  Conducător de doctorat: Oleg LUPAN, conferențiar universitar, doctor habilitat în tehnică, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM)

  Membrii comisiei de îndrumare:

  Victor ȘONTEA, profesor universitar, doctor în științe fizico-matematice, UTM
  Viorel TROFIM, profesor universitar, doctor habilitat în tehnică, UTM
  Serghei RAILEAN, conferențiar universitar, doctor în tehnică, UTM

  Membrii Comisiei de Doctorat:

  Președinte – BUZDUGAN Artur, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, UTM
  Secretar științific – RAILEAN Serghei, doctor în tehnică, UTM
  Conducătorul științific – LUPAN Oleg, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, UTM
  Membru – ȚIULEANU Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent al AȘM, UTM

  Referenți oficiali:

  SIDORENKO Anatolie, profesor universitar, doctor habilitat în științe fizicomatematice, Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ”D. Ghițu”, academician AȘM
  RUSU Emil, doctor habilitat în tehnică, conferențiar universitar, Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii “D.Ghiţu”, AȘM
  TROFIM Viorel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, UTM

  Data: 24 iunie 2020, ora 15:00

  Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, blocul de studii nr. 3, sala 3-414, str. Studenților 9/7, or. Chișinău, MD-2068.

  Pentru susținerea publică online a tezei se va folosi platforma Microsoft Teams pe link-ul de mai jos:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac70ba3ee096142acb62fde70f93f1b2f%40thread.tacv2/1592233802126?context=%7b%22Tid%22%3a%221b6d1f48-8893-4889-bdbf-1fb841bcae46%22%2c%22Oid%22%3a%221e1d64f5-0057-4525-829c-1e5c691b7fdc%22%7d

  Membrii comunității academice care doresc să participe la susținerea publică în regim online a tezei de doctorat vor avea în vedere următoarele aspecte:

  1. Membrii comunității academice din cadrul UTM pentru participare vor accesa link-ul de mai sus.
  2. Persoanele din exteriorul UTM care doresc să participe la eveniment trebuie să completeze o solicitare de participare la eveniment aici, iar pentru accesare vor urma același link, în care vor introduce numele, prenumele indicat în formular.

  Teza de doctorat poate fi consultată la repozitoriul UTM și pe pagina web a ANACEC (http://www.cnaa.md/thesis/56028/).

  Avizele/comentariile/propunerile la teză pot fi transmise la adresa electronică a Direcției doctorat și Postdoctorat sau depuse în forma pe hârtie la Direcția Doctorat și Postdoctorat UTM (bd. Stefan cel Mare și Sfânt 168, bir. 303 între orele 8:00-16:00).

  COORDONAT:

  Secretar științific al Comisiei de Doctorat,

  doctor în tehnică, conferențiar universitar
  RAILEAN Serghei
  Conducător științific, 

  doctor habilitat în tehnică, conferențiar universitar 
  LUPAN Oleg
  Autor POSTICA Vasile
   

   

  Descarcă Anunțul