• Conform deciziei Senatului Universității Tehnice a Moldovei din Ianuarie 2021 au fost decernate premii pentru a.u.2019-2020 precum urmează:

  “Laureați într-un domeniu de cercetare" au devenit 7 profesori, iar diploma de gr. I și premiul i-a revenit profesorului și omului de știință în fizica stării solide, microelectronică și nanotehnologii, titular al Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN.

   

  “În domeniul creativității tehnice" s-a remarcat proaspătul doctor în științe inginerești Vasile POSTICA, Diploma și premiul de gr. II, Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, FCIM.

  "Cel mai bun curs plasat pe platforma Moodle" aparține, de asemenea:

  lectorului universitar Vasile POSTICA, (diplomă și premiu de gr. I).

   

  Cel mai bun doctorand al anului" a fost recunoscut lect. univ. drd. Nicolai ABABII – diplomă și premiu de gr. I”

   

  “O listă impresionantă de diplome și premii au scos în evidență cei mai buni studenți ai anului, care s-au evidențiat în diverse domenii, inclusiv în: creativitate tehnică – Vladislav KOVALSKII, gr. MN-161,”

   

  “De titlul Cel mai bun student al anului universitar sa învrednicit: Veronica BOLOGAN, gr. IBM-172, FCIM”

   

  La categoria “Cel mai bun proiect (lucrare) de licență” s-a evidențiat:

  Cristian LUPAN, gr. MN-161, FCIM (diplomă și premiu de gr. I).

   

  Sincere felicitări profesorilor, doctoranzilor și studenților performeri! Per aspera ad astra!

   

  Sursa: https://utm.md/blog/2021/02/01/premiile-senatului-utm-pentru-a-u-2019-2020/