• Sâmbătă, 26 mai 2012, începând cu ora 10:00, în incinta Universităţii Tehnice a Moldovei (mun. Chişinău, str. Studenţilor 9/7, corpul de studii nr.3) a avut loc Concursul Studenţesc “Ingineria Sistemelor Microelectronice–Sergiu Rădăuţan”-2012, ediţia II.
  Scopul Concursului este dezvoltarea deprinderilor de elaborare de către studenţi a aplicaţiilor în domeniul electronicii, sistemelor cu microprocesare, dispozitivelor biomedicale etc. Concursul este bazat pe participarea şi implicarea directă a studenţilor în actul educaţional alternativ – iniţiativă şi aplicare, mai mult decât acumulare de cunoştinţe.
  Concursul studenţesc internaţional a fost organizat şi găzduit de Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică şi Catedra Microelectronică şi Dispozitive Semiconductoare, cu suportul Asociaţiei Absolvenţilor în Microelectronică ai Universităţii Tehnice din Republica Moldova.
  Academicianul Sergiu Rădăuţan (născut la 17 iunie 1926, Chişinău) a fost un om de ştiinţă, specialist în domeniul fizicii şi tehnologiei materialelor semiconductoare, organizator şi primul rector al Universităţii Tehnice din Chişinău. Institutul Politehnic, pe care academicianul Sergiu Rădăuţan l-a fondat, azi Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), este unica instituţie de învăţământ superior tehnic, acreditată de Stat, în Republica Moldova. De la fondarea sa în 1964 şi până în prezent, universitatea a pregătit mai mult de 62000 de ingineri.
  La festivitatea de deschidere a Concursului au participat: rectorul UTM, academician al AŞM, prof.univ., dr.hab. BOSTAN Ion; vicepreşedintele AŞM, m..c. al AŞM, prof.univ., dr.hab. TIGHINEANU Ion; m..c. al AŞM, prof.univ., dr.hab. ŞIŞIANU Teodor; prorectorul UTM, conf.univ., dr. AMARIEI Valentin; directorul IFA al AŞM, m.c. al AŞM, prof.univ., dr.hab. CULIUC Leonid; directorul IIEN „D.GHIŢU” al AŞM, prof.univ., dr.hab. SIDORENCO Anatolie; decanul FCIM UTM, conf.univ., dr. BALMUŞ Ion; precum şi profesorii şi studenţii universităţii.
  La Ediţia II a Concursului au participat 22 de echipe din Republica Moldova (Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul) şi Romania (Universitatea Tehnică „Gh.Asachi”, Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie "GR.T.POPA", Iaşi.).
  În componenţa juriului au fost incluşi: în calitate de Preşedinte de onoare - m.c. al AŞM, prof.univ., dr.hab. ŞIŞIANU Teodor; Preşedinte al juriului - prof.univ.,dr. ŞONTEA Victor, iar în calitate de membri ai juriului - conf. univ. dr. AMARIEI Valentin, prorector UTM, Moldova; m.c. al AŞM, prof.univ., dr.hab. CULIUC Leonid, director IFA al AŞM, Moldova; prof.univ., dr.hab. SIDORENCO Anatolie, director IIEN „D.GHIŢU” al AŞM, Moldova; conf. univ. dr. SECRIERU Nicolae, UTM, Moldova; conf. univ. dr. RAILEAN Serghei UTM, Moldova; lect. sup. BRAGARENCO Andrei UTM, Moldova; dr. BADINTER Efim, ELIRI S.A., Moldova; PLATON Ruslan reprezentant Silicon Service, România.

  Concursul s-a desfăşurat în două etape: în cadrul primei etape participanţii au prezentat proiectele sale în formă orală (prezentări Power Point) timp de 5-7 minute, după ce s-a trecut la a doua etapă, esenţa căreia a fost prezentarea funcţionalităţilor dispozitivelor şi aplicaţiilor practice.
  În rezultatul examinării probelor de concurs, juriul a nominalizat următorii laureaţi ai Concursului:
  > Diploma de gradul I si un premiu in valoare de 2000 de lei a fost acordat echipei Podlesnîi Bogdan, Gordienco Sergiu, Babaian Alexandru, Trocin Caterina, Universitatea Tehnică a Moldovei, pentru elaborarea „Maşină propulsată electric”, coordonator - lect.super. Bragarenco Andrei.
  > Diploma de gradul II si câte un premiu in valoare de 1500 de lei a fost acordat echipelor:
  • Vaselaşcu Eugen, Pulber Eugen, Erin Denis, Universitatea Tehnică a Moldovei, pentru elaborarea „Platforma robotică multifuncţională Buzz Droid”, coordonator - Conf.univ., dr. Secrieru Nicolae.
  • Gustin Grigorii, Universitatea Tehnică a Moldovei, pentru elaborarea „Sistem de economisire a energiei”, coordonator - Prof.univ., dr. Victor Şontea.
  > Diploma de gradul III si câte un premiu in valoare de 1000 de lei a fost acordat echipelor:
  • Vartolomei Florin, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, pentru elaborarea „Invertor trifazat cu PIC 18F4431”, coordonator - ş. lc. as. dr. Cristian Aghion.
  • Lazari Eugeniu, Gheţivu Valentin, Luchiţa Mihail, Universitatea Tehnică a Moldovei, pentru elaborarea „Mâna Robotică”, coordonator - lect.superior Bragarenco Andrei
  • Moraru Marin, , Ciobotariu Razvan, Macsim Alexandra Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T.Popa”, Iaşi, pentru elaborarea „Sistem modern de măsurare la distanţă a temperaturii”, coordonator - asist.univ., dr. Cristian Rotariu.
  A mai fost acordat, de asemenea, Premiul special pentru cea mai bună elaborare biomedicală: Bolea Petru, Universitatea Tehnică a Moldovei, pentru elaborarea „Sistem computerizat de măsurare a presiune arterială”, coordonator – lector universitar Anatol Iavorschii.
  Fiecare echipă a obţinut şi câte o Licenţă studenţească pentru mediul de programare LabVIEW oferite de către sponsorul Concursului National Instruments.
  Printre alţi sponsori figurează Silicon Service S.R.L., România, Institutul de Cercetări Ştiinţifice ELIRI S.A., Asociaţia Absolvenţilor în Microelectronică ai Universităţii Tehnice din Republica Moldova. Asociaţia de Inginerie Biomedicală din Moldova.
  Concurs Studenţesc “Ingineria Sistemelor Microelectronice–Sergiu Rădăuţan”, este un eveniment deosebit în istoria Universităţii Tehnice a Moldovei şi o bună încercare pentru tinerii ingineri de a-şi manifesta ingeniozitatea şi străduinţa, desfăşurarea căruia a devenit o tradiţie!