• Comitetul pentru Concursul Național "Teza de doctorat de excelență a anului 2011" al Consiliului Național pentru Atestare și Acreditare (CNAA), în discuții aprinse a desemnat în calitate laureat al Diplomei de doctor habilitat de excelență în tehnică, gradul I, dl Oleg LUPAN, conferențiar universitar la catedra Microelectronica şi Dispozitive Semiconductoare, Universitatea Tehnică a Moldovei, care a realizat un studiu serios de doctorat "Structuri de dimensiuni reduse în bază de oxizi: tehnologii, proprietăţi şi dispozitive", avându-l în calitate de consultant ştiinţific pe membrul corespondent al AŞM, profesor universitar, doctor habilitat Ion TIGHINEANU, cunoscut savant fizician, care l-a ghidat pe calea cea dreaptă.


    Nu au fost puse la îndoială calitățile de cercetător ale proaspătului doctor habilitat:
    rezultatele expuse în teză au fost publicate în 41 de reviste internaţionale cu factor de impact destul de mare, sunt protejate de brevete de invenție.

    Ne rămâne doar să exclamăm: bravissimo, dle Lupan, la mai mult și la mai mare!