•     Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova organizează, la 18-20 aprilie 2013, a II-a ediţie a Conferinţei internaţionale în domeniile nanotehnologiei şi ingineriei biomedicale (ICNBME-2013).


        În cadrul evenimentului ştiinţific îşi va ţine lucrările Simpozionul Moldo-German cu genericul „Nanomateriale noi pentru aplicaţii electrice, fotonice şi biomedicale”. La aceste manifestări vor fi prezentate 175 de rapoarte de către cercetători din 22 state ale lumii, inclusiv din Germania, Franţa, Marea Britanie, Belgia, Elveţia, Suedia, SUA, Japonia, Grecia, Lituania, Portugalia, Spania, Romania, Rusia, Republica Moldova etc.


        Conferinţa ICNBME-2013 se preconizează a fi un important forum ştiinţific multidisciplinar la Chişinău cu o largă participare internaţională, dat fiind că ea este asigurată de succesele remarcabile ale savanţilor autohtoni, obţinute pe parcursul ultimului deceniu în domeniul nanotehnologiilor. Manifestarea ştiinţifică are menirea de a impulsiona schimbul de informaţii şi iniţierea a noi proiecte de cercetare la intersecţia nanotehnologiilor şi ingineriei biomedicale. La conferinţă participă fizicieni, chimişti, electronişti, medici, specialişti în informatică etc., care vor pune în discuţie posibilităţile de utilizare a nanotehnologiilor şi nanomaterialelor în biomedicină.


        Forumul ICNBME-2013 se înscrie în seria evenimentelor orientate spre pregătirea comunităţii ştiinţifice din ţara noastră pentru o participare largă la programele de cercetare ştiinţifică ale UE. Printre susţinătorii şi sponsorii acestor evenimente se numără Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Excelenţa Sa Matthias Meyer, Fundaţia Alexander von Humboldt (Bonn, Germania), Comisia Europeană (proiectele MOLD-ERA şi MOLD-NANONET), Agenţia pentru Dezvoltare şi Cooperare a Elveţiei, firmele Berlin-Chemie Moldova, OPTEC Company, ÎM Global Biomarketing „Group-Moldova” SRL, S.A. ELIRI ş.a.


        Deschiderea oficială a Conferinţei ştiinţifice internaţionale ICNBME-2013 va avea loc joi, 18 aprilie 2013, cu începere de la ora 9.00, în Sala Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165). La deschiderea evenimentului ştiinţific vor participa parlamentari, miniştri, conducerea AŞM, rectorii universităţilor organizatoare, Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, reprezentanţi ai sponsorilor şi oameni de afaceri. Pentru detalii accesaţi site-ul http://www.icnbme.sibm.md/.