•     Vineri , 24 mai 2013, începând cu ora 12:00, în incinta Universităţii Tehnice a Moldovei (mun. Chişinău, str. Studenţilor 9/7) va avea loc Concurs StudenţescIngineria Sistemelor Microelectronice–SERGIU RADAUŢAN”-2013, ediţia III.  La concurs vor participa 15 echipe studenţeşti din Republica Moldova şi Romănia.

     Scopul Concursului este dezvoltarea deprinderilor de elaborare de către studenţi a aplicaţiilor în domeniul electronicii, sistemelor cu microprocesare, dispozitivelor biomedicale etc. .Concursul este bazat pe participarea şi implicarea directă a studenţilor în actul educaţional alternativ – iniţiativă şi aplicare, mai mult decât acumulare de cunoştinţe.

     Concursul  studenţesc internaţional  cu tematica “Ingineria Sistemelor Microelectronice”, în numele Academicianului  SERGIU RADAUŢAN este organizat  şi găzduit de Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică şi Catedra Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, cu suportul Asociaţiei Absolvenţilor în Microelectronică a Universităţii Tehnice din Republica Moldova.

     Sergiu Rădăuţan (născut la 17 iunie 1926, Chişinău) a fost un om de ştiinţă, specialist în domeniul fizicii şi chimiei materialelor semiconductoare, organizator şi primul rector al Universităţii Tehnice din Chişinău. Institutul Politehnic, pe care academicianul Sergiu Rădăuţan l-a fondat, a fost primul rector, azi Universitatea Tehnică din Moldova (UTM) este unica instituţie de învăţământ superior tehnic, acreditată de Stat, în Republica Moldova. De la fondarea sa în 1964 şi până în prezent, universitatea a pregătit mai mult de 62000 de ingineri.

     Concursul este divizat în două etape: în cadrul primei etape participanţii vor prezenta proiectele sale în formă orală (prezentări Power Point) timp de 7-10 minute, după care se va trece la a doua etapă, esenţa căreia era prezentarea funcţionalităţilor dispozitivelor  şi aplicaţiilor practice.

   

  Invitatie