• PROGRAMUL DE MASTER “ MICROELECTRONICA ŞI NANOTEHNOLOGII”

   

  Masteratul de cercetare “Microelectronica şi Nanotehnologii” se adresează  deţinătorilor diplomelor de licenţă în domeniul ingineriei şi activităţilor inginereşti, absolvenţilor institutelor cu profil tehnic şi economic, deţinătorilor diplomelor de masterat din alte domenii şi care doresc  să se specializeze în domeniul Microelectronicii şi nanotehnologiilor.

  Microelectronica  şi  nanotehnologiile   sunt  domeniile  ştiinţei  şi  tehnicii  strict  necesare  pentru  dezvoltarea  durabilă   a ţărilor cu economii avansate şi includ  totalitatea  mijloacelor,  metodelor  de  activitate  umană  necesară  pentru  proiectarea,  elaborarea  şi  producerea  dispozitivelor,  aparatelor  şi  sistemelor  electronice  şi  optoelectronice,  circuitelor  integrate,  sistemelor  microelectronice,  precum  şi  utilizarea  sistemelor  microelectronice  în  instalaţiile  electronice,  tehnicii  de  calcul,  automaticii  şi  sistemelor  electronice  pentru  diverse  ramuri  ale  economiei.

   

  CONŢINUTUL PROGRAMULUI

   

  Disciplinele predate vor acoperi  două semestre şi se referă la ştiinţa şi ingineria sistemelor microelectronice, materialelor, structurilor şi dispozitivelor performante, bazate pe redimensionarea proprietăţilor şi proceselor la scară nanometrică şi explorarea oportunităţilor nanotehnologiilor, tehnici avansate de programare şi de modelare, în electronică, structura şi tehnologia microsistemelor, proiectarea si testarea sistemelor digitale, sisteme electronice dedicate ş.a.

   

  DUPĂ FINISAREA PROGRAMULUI DE MASTER, ABSOLVENŢII VOR OBŢINE COMPETENŢE

   

  - capacitatea de cercetare şi dezvoltare de noi materiale şi tehnologii (inclusiv metode şi tehnici de simulare şi caracterizare microfizică şi funcţională) pentru realizarea de micro- şi nanostructuri (inclusiv materiale nanostructurate), microsisteme integrate şi instrumente miniaturizate, precum şi de noi produse şi sisteme de fabricaţie miniaturizate, de înaltă precizie, caracteristice dezvoltării competitive şi durabile,

  - capacitatea de a proiecta, dezvolta şi exploata sisteme hardware şi software în diferite domenii în baza tehnologiilor moderne,

  - cunoştinţe de strictă actualitate privind  realizarea de tehnologii de fabricaţie, produse, sisteme, instrumente şi aparatură miniaturizate, de înaltă precizie,

  - competenţe şi abilităţi în proiectarea şi implementarea sistemelor de calcul universale şi dedicate şi aplicarea acestor cunoştinţe în practica de cercetare şi proiectare,

  - cunoştinţe de strictă actualitate privind  proiectarea sistemelor cu arhitectură reconfigurabilă şi programarea VHDL,

  - experienţe în lucrul cu sistemele de operare şi administrarea în reţea,

  -deprinderi de scriere a lucrărilor ştiinţifice în vederea publicării în reviste de specialitate.

   

  Plan de învățămînt